Uvod

 

Ovaj rad obrađuje simulaciju lomljenja čvrstih tijela u stvarnom vremenu. Prezentiran je osnovni fizikalni model kretanja čvrstih tijela, te tri načina implementacije lomljenja čvrstih tijela na gotovim sustavima za simulaciju fizike u stvarnom vremenu. Prvi način implementacije lomljenja tijela temelji se na dijeljenju objekata zadanom ravninom. Drugi način implementacije koristi metodu konačnih elemenata i zglobove sustava za simulaciju fizike za međusobno povezivanje elemenata. Dok treći način implementacije koristi metodu konačnih elemenata i sustav za simulaciju fizike sa podrškom za simulaciju trenja. Uz rad su priloženi izvorni kôdovi implementacija uporabom sva tri načina lomljenja tijela. Implementacije lomljenja čvrstih tijela u stvarnom vremenu realizirane su pomoću slijedećih sustava za simulaciju fizike:

  • SPE (eng. Simple Physics Engine)
  • ODE (eng. Open Dynamics Engine)
  • BPL (eng. Bullet Physics Library)

  • Navedene su specifičnosti svake jezgre sustava za simulaciju fizike.


    slijedeća stranica >>