Završni rad br. 1200
Programi za sjenčanje
Bruno Mikuš
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
2009./2010.
UVOD

O Webu

Na ovim stranicama možete pronaći informacije o završnom radu na temu 'Programi za sjenčanje', a to uključuje par bitnih stvari o sjenčanju, galeriju nastalu pri izradi programskog rješenja, možete pogledati snimku rada konačnog programa, skinuti i isprobati (ili izmijeniti) razvijeno programsko rješenje ili pogledati sam rad. Ako Vas je ovaj rad zainteresirao ovdje možete pronaći neke korisne poveznice. Za dodatne informacije možete me kontaktirati na službeni fer-mail.

Sažetak

Ovim radom dan je pregled rada grafičkog cjevovoda s posebnim naglaskom na sjenčanje i jedinice za sjenčanje. Opisani su dostupni načini sjenčanja i programski jezici za njihovo ostvarenje. Napravljen je uvod u jezik HLSL te je u njemu implementiran jednostavan program za sjenčanje koji animira teksturu i primjenjuje jednostavno osvjetljenje. Razvijeni program je upotrebljen u implementaciji grafičke aplikacije koja koristi DirectX sučelje za komunikaciju sa grafičkim sklopovljem. Za razvoj su korišteni programski alati Render Monkey i Microsoft Visual Studio 2010. Analizirani su dobiveni rezultati i ustanovljeno je kako se programima za sjenčanje postižu bolje performanse.


INTRODUCTION

About the web

On these pages you can find information about a paper on the subject of 'Shading programs'. That includes couple of important things about shading, a galery created while making the program, you can check out a video or browse through the paper(in Croatian). If the paper intrigued you, here are some usefull links. For aditional information you can contact me through the official college mail adress.

Abstract

This paper gives an overview of graphics pipeline with an emphasis on the shading process and shading units. Available shading methods have been described, as well as required shading programming languages for their implementation. An introduction to HLSL language has been made, as well as a shading program that animates texture and applies simple lighting. The developed shading program has been used in a graphics application using DirectX interface to communicate with the graphics hardware. Render Monkey and Microsoft Visual Studio 2010 were used as development tools. An analysis of the results was made and it has become apparent that the use of shading programs gives better performance.

Fakultet elektrotehnike i računarstva - Završni radovi računalne grafike
Creative Commons License
2009./2010. Design by Mikuš