Uvod

Modeliranje neke scene samo pomoću osnovnih grafičkih primitiva, npr. poligona, može postati vrlo neučinkovito. Ako bi željeli modelirati zid načinjen ciglama morali bi imati više tisuća poligona koji bi predstavljali pojedine cigle. Konačan rezultat bio bi vizualno neatraktivan, a i korištenje takvog modela negativno bi utjecalo na performanse aplikacije u kojoj se koristi. Korištenje tekstura rješava te probleme. Preslikavanje teksture je, najjednostavnije rečeno, dodjeljivanje slike poligonu. Tako se problem modeliranja zida jednostavno rješava preslikavanjem teksture zida na jedan ili više poligona. Izvor za teksturu može biti računalno izrađena slika, ali i npr. skenirana fotografija. Preslikavanje tekstura je jedna od osnovnih sastavnica rada sa računalnom grafikom. Osnovni pristup sastoji se od preslikavanja pravokutnih tekstura na površinu objekta. Kako bi to bilo moguće potrebno je parametrizirati površinu u 2D koordinatni sustav. Vrlo često taj zadatak nije lagan te se javljaju pogreške poput istezanja ili skupljanja konačne teksture na objektu. Zbog tih problema razvijen je novi pristup preslikavanja tekstura. Osnovni cilj je bio izbjeći parametrizaciju površine objekta te se tako rodila ideja o preslikavanju teksture pomoću oktalnog stabla.