Uvod

Razvojem tehničkih znanosti, pa time i računarstva sve češće se susrećemo s vizualnim efektima koji nam oduzimaju dah. Prirodno se pitati na koji način su ostvarene te animacije, specijalni efekti i virtualna stvarnost. Sve su to produkti računalne grafike i animacije, područja vizualne računarske znanosti koje se razvijaju nezamislivom brzinom i nalaze široku primjenu u raznim područjima od znanosti, inženjerstva i medicine do vojnih primjena ili umjetnosti.

Računalna grafika je relativno novo područje računarske znanosti. Počinje se razvijati 60-tih godina prošlog stoljeća s ciljem stvaranja slika ili uklapanja i mijenjanja slikovnih i prostornih podataka koji su uzeti iz stvarnosti pomoću računala. Ostvariti računalnu predodžbu vizualne stvarnosti u ono vrijeme se činilo vrlo teškim i neizvedivim zadatkom, no današnji filmovi, video igre ili razne realizacije proširene stvarnosti nam ukazuju na brzinu kojom računalna grafika napreduje.

Računalna animacija, veliko i važno područje računalne grafike, započinje s razvojem u isto vrijeme kad i računalna grafika. Sama animacija kao postupak stvaranja iluzije pokreta poznata je puno prije pojave modernih računala, ali s njima je doživjela procvat. Računalna animacija našla je široku primjenu u znanosti, inženjerstvu i medicini, ali ponajviše u „industriji“ zabave i umjetnosti (filmovi i video igre). Ovako široka primjena je posljedica činjenice da svaku veličinu koja se može mijenjati u vremenu možemo animirati.

Čest zadatak animacije je prikazati živa bića u pokretu, a posebno ljudske likove. Upravo je to i središnja tema ovog završnog rada. Ovaj rad daje uvid u važna područja računarske znanosti - računalnu grafiku i animaciju, pregled razvoja animacije u širem smislu, te opis i primjenu postupaka animiranja ljudskog tijela. Rad također prati proces programskog ostvarenja tehnološke demonstracije animiranog ljudskog tijela koja je rezultat završnog zadatka.