Uvod


Digitalni video zapisi i pripadajuće tehnologije su relativno dugo prisutne u većini medija, no ipak unatoč velikoj popularnosti i masovnog konzumiranja video sadržaja, one se i danas najčešće koriste u najjednostavnijem obliku - dvodimenzionalnom prikazu video slike.
Video zapis koji u suštini nije ništa drugo nego dobro sažeta slijedna arhiva slika ima ogromni potencijal u računalnoj grafici, pogotovo za potrebe aplikacija koje rade u stvarnom vremenu.
U takvim grafičkim aplikacijama, inženjeri uvijek vode bitku između kvalitete prikaza i brzine iscrtavanja slike u prihvatljivoj frekvenciji. Zbog toga je važno optimalno iskorištenje raspoloživih memorijskih i procesorskih resursa sklopovlja na kojem se program izvodi.
Zbog takvih problema često se u 3D vizualizaciji koriste rješenja koja nisu fizikalno točna, ali daju bolji vizualni dojam uz određena ograničenja i žrtve kvalitete prikaza.
Takvih primjera je mnogo, čak bi mogli reći da većina tehnika koje se koriste u grafičkim aplikacijama koje rade u stvarnom vremenu na neki način koriste unaprijed iscrtane slike ili slijed slika za postizanje željenog efekta u stvarnom vremenu.
Kvaliteti takvih rješenja znatno pridonosi animacija tih slika. Tako će na primjer najljepše izgledati voda animirana realističnim izračunima rasprostriranja valova i iscrtana programima za sjenčanje što za sobom povlači najviši utrošak računskog vremena.
Najlošije će izgledati statična slika vode iscrtana u perspektivi u obliku poligona.
Dobro i često kompromisno rješenje jest animacija teksture vode koja je nalijepljena na taj poligon. To može biti obična translacija slikovnih elemenata ili izmjenjivanje više slika površine vode u raznim stadijima.
Što glađu animaciju želimo postići, to trebamo više slika odnosno više memorijskog prostora koji je ograničeni resurs, pogotovo u ugradbenim računalnim sustavima.
Kako bi smanjili računske zahtjeve za prikaz takvih grafičkih efekata uz minimalne vizualne žrtve i optimalni utrošak memorijskih i računalnih resursa najbolje nam mogu poslužiti video tehnologije koje su u suštini dizajnirane upravo za tu svrhu.


U ovom radu možete pročitati kako video tehnologije za mnoge grafičke efekte mogu pružiti najbolji kompromis između navedenih zahtjeva.