Radno mjesto


Izv. prof. dr. sc. Alan Jović, dipl. ing. rač.


Dr. sc. u znanstvenom polju računarstva

Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave (ZEMRIS)

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)

Unska 3, 10000 Zagreb, Hrvatska


Profili:

Google Scholar: Profil

Scopus: Profil

Research gate: Profil


E-mail: alan.jovic[at]fer.hr


Soba: D340


Telefon: +385 1 6129 548

Telefaks: +385 1 6129 653

Životopis


Alan Jović rođen je 24. 9. 1982. u Zagrebu. Diplomirao je na studiju računarstva na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (dalje: FER) 13. 7. 2006. godine. Doktorirao je na FER-u 20. 4. 2012. s disertacijom: "Dubinska analiza biomedicinskih vremenskih nizova zasnovana na računalnom radnom okviru za izlučivanje značajki." Tijekom doktorskog studija usavršavao se na dva seminara u inozemstvu: u Leuvenu, Belgija, 2007. i u Marktoberdorfu, Njemačka 2008. Radno iskustvo stekao je radeći kao stručni suradnik na Institutu Ruđer Bošković (od 9. mjeseca 2006. do 3. mjeseca 2007.), asistent na FER-u, zavod ZEMRIS (od 4. mjeseca 2007. do 4. mjeseca 2012.), viši asistent na FER-u, zavod ZEMRIS (od 5. mjeseca 2012. do 5. mjeseca 2016), docent na FER-u, zavod ZEMRIS (od 6. mjeseca 2016. do 3. mjeseca 2020.) i izvanredni profesor na FER-u, zavod ZEMRIS (od 4. mjeseca 2020.).


Dobitnik je nagrada: Nagrada mladom znanstveniku "Vera Johanides" Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za 2016. godinu, Srebrna plaketa Josip Lončar za naročito uspješnu doktorsku disertaciju i znanstvenoistraživački rad za ak. god. 2011./2012., dodijelio FER i nagrade za drugo mjesto u kategoriji mladih istraživača na konferenciji MEDICON 2010, dodijelila udruga IFMBE.


Aktivno je sudjelovao na jednom međunarodnom projektu (europski FP6 projekt "HEARTFAID", Institut Ruđer Bošković) i jednom domaćem projektu ("Računalne okoline za sveprisutne raspodijeljene sustave", 036-0362980, FER). Bio je voditelj HRZZ-ovog uspostavnog istraživačkog projekta "Programski sustav za paralelnu analizu više heterogenih nizova vremenskih podataka s primjenom u biomedicini", MULTISAB (UIP-2014-09-6889), 2015.-2018. Trenutačno je suradnik na industrijskom IRI projektu "Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača - DFDM", FER-Xylon (2018.-2021.)


Izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti - polje računarstvo 9. veljače 2018. Prema trenutno važećoj kategorizaciji, autor je 12 znanstvenih radova u A časopisima u tehničkom području, od čega 2 rada u kategoriji Q1 časopisa, 5 radova u kategoriji Q2 časopisa, 4 rada u kategoriji Q3 časopisa i 1 rada u kategoriji Q4 časopisa (prema bazi WoS). Autor je 3 znanstvena rada u B časopisima, 4 znanstvena rada u ostalim časopisima te 34 rada na konferencijama s međunarodnom recenzijom, od čega je 12 radova osobno prezentirao. Trenutačno su mu radovi ukupno citirani: 245 (WoS Core Collection), 431 (Scopus), 819 (Google Scholar). Recenzirao je oko 100 radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim konferencijama.


Pomoćni je urednik časopisa "CIT. Journal of Computing and Information Technology" od 2014. do danas i upravljajući urednik istog časopisa od 2018. Bio je član međunarodnog programskog odbora više međunarodnih konferencija, a održao je nekoliko pozvanih predavanja. Član je udruga IEEE i EMBS.


Od 2007. do danas sudjelovao je u izvođenju nastave na FER-u u svojstvu asistenta i višeg asistenta na 4 kolegija diplomskog studija te na 3 kolegija preddiplomskog studija. Autor je 1 sveučilišnog priručnika i 1 skripte. Bio je neposredni voditelj i mentor više studenata na diplomskom i preddiplomskom studiju.


Suizumitelj je 1 hrvatskog patenta: "Kontrola kvalitete automatizirane obročne proizvodnje upotrebom proširene teselacijske entropije procesnih signala." Objavio je 1 stručni rad na međunarodnoj konferenciji. Sudjelovao je na 1 stručnom projektu u području dubinske analize podataka u ulozi glavnog projektanta.


Profesionalna područja od interesa mu uključuju: otkrivanje znanja u skupovima podataka, primjenu računarstva u medicini i predstavljanje znanja u računalnim sustavima.


Služi se engleskim (~C1), njemačkim (~B1) i francuskim (~B1) jezikom.