SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

 

SEMINAR

Pregled heurističkih algoritama

Autor: Goran Radanović, 0036419588

Voditelj: Doc.dr.sc. Marin Golub

.