Preuzimanje (Download)

Tekstualni dio završnog rada

Prezentacija

Instalacije programa

Za uspješno pokretanje programa treba imati instalirano slijedeće:

Microsoft .NET Framework 4 ( 48.1 MB )

Microsoft XNA Framework Redistributable 4.0 ( 6.72 MB )

Ako već imate instalirane obje komponente možete skinuti instalacijske datoteke za programe:

Height Maker ( 418 KB ) - Program za izradu visinskih mapa na temelju 3D modela

Normal Maker ( 418 KB ) - Program za izradu mapa normala na temelju postojećih slika i tekstura

Oba programa zapakirana u .zip datoteku ( 755 KB )