Uvod


Jedna od zadaća računalne grafike jest prikazivanje i simulacija dinamičkih procesa poput modela dima, fluida, tkanine te mekih objekata o kojemu je riječ u ovome radu. Kako bi se preslikao proces stvaranog svijeta i prikazao pomoću računala, potrebno je obavljati simulaciju fizikalnog ponašanja nad tim dinamičkim procesom kreirajući tako njegov model. Simulacijom se preslikava realna domena svijeta u diskretnu domenu računala tako da ponašanje simuliranog modela bude što realnije.

Ova tehnologija je još u razvitku te će u budućnosti omogućiti prikaz složenih fizikalnih pojava u stvarnom vremenu. Razni dinamički procesi se na ovaj način mogu simulirati te tako koristiti u razne svrhe. Primarna grana njihovog korištenja je istraživanje i proučavanje dinamičkih pojava. Njima se također može povećati realnost prikaza unutar računalnih igara i filmske industrije.

Ovaj rad opisuje način kreiranja i prikaza mekih objekata, simulacije njihovog ponašanja uz mogućnost dinamičkog mijenjanja parametara koji ju definiraju. Simulacija mekih objekata ostvarena je u realnom vremenu uz mogućnost interakcije kroz djelovanje vanjskih sila na model mekog objekta. Koristi se OpenGL standard te je sama izvedba mekog objekta razrađena u programskom jeziku C++.