ADEPT: napredna gusta predikcija

Semantička analiza slika prirodnih scena na razini piksela

Sudionici

1.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Istraživači:

Doktorandi:

  • Petra Bevandić
  • Marin Oršić
  • Josip Šarić
  • Ivan Grubišić
  • Marin Kačan
  • Matej Grcić
  • Iva Sović
FER
2.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Istraživači:

FPZ
3.

Tehničko sveučilište u Grazu

Istraživači:

TUG