Kinematicki model u okruženju proširene stvarnosti na ugradenom sustavu

Diplomski rad
Petar Ducic Ak. god 2010/2011
Mentor: prof.dr.sc. Željka Mihajlovic

 
   

Implementacija

Implementacijsko rješenje sastoji se od tri dijela.

Prvi se dio bavi tematikom proširene stvarnosti bez korištenja markera. Baziran je na PTAM sustavu o kojem je više govora u samom radu. Implementacija je ostvarena u C++ programskom jeziku za Windows i Linux operacijske sustave.

Drugi dio je ostvarenje za Android mobilne uredaje. Koristi QCAR SDK te prikazuje 3D model FER loga. Takoder, sadrži vitualne tipke koje aktivacijom mijenjaju teksuturu modela.

Treci dio je konacno ostvarenje programskog zadatka. Predstavlja kineticki model proširene stvarnosti na ugradenom sustavu, konkretno Android mobilnoj platformi. Korišten je QCAR SDK, te Unity okolina. Ostvaren je 3D model covjeculjka koji pritiskom na (potrebno na prekiti virtualnu tipku) njegovu poziciju u virtualnoj okolini izvodi animaciju skoka

Za svaki dio programske implementacije prikazana je slika. Detaljnije objašnjenje svakog dijela implementacije potražite u samom radu.

 

 

Gl. izbornik


Naslovnica

Uvod

Implementacija

Zakljucak

Sažetak rada

Preuzimanje

.Kontakt


www.fer.hr
 

Petar Ducic, 2010/11