Kinematicki model u okruženju proširene stvarnosti na ugradenom sustavu

Diplomski rad
Petar Ducic Ak. god 2010/2011
Mentor: prof.dr.sc. Željka Mihajlovic

 
   

Sažetak

Glavna tema ovog diplomskog rada je proširena stvarnost, te mogućnosti prikaza kinematičkog modela na ugrađenom sustavu. Obuhvaćena je temeljna teorija proširene stvarnosti, razvoj kroz godine, te osnovna područja primjene.
U drugom poglavlju proučena je teorija i jedna implementacija sustava proširene stvarnosti bez upotrebe markera. Proučen je sustav PTAM – „Parallel Tracking and Maping“.
U trećem je poglavlju proučen ugrađeni sustav na temelju Android platforme, te temeljne značajke bitne za daljnje implementacije sustava na navedenoj platformi.
U četvrtom poglavlju inkorporirani su segmenti proširene stvarnosti na ugrađenom sustavu – Android platformi.  Na temelju QCAR SDK prikazan je razvoj aplikacija temeljenih na ovim načelima na primjeru jednostavnih aplikacija. Omogućen je prikaz modela u realnoj okolini putem kamere, te interakcija s modelima putem virtualnih tipki.

Abstract

The main theme of this thesis was augmented reality, and displaying kinematic models on integrated systems. It covers the basic theory of augmented reality, developing through the years and the main areas of application.
The Second chapter examined the theory and implementation of an augmented reality system without using markers. We have analyzed the system PTAM – “Parallel Tracking and mapping”.
The third chapter studied an embedded system based on the Android platform, and the basic features essential for the further implementation of the platform.
In the fourth chapter are incorporated segments of augmented reality for embedded systems. Based on QCAR SDK, simple Android applications are developed, showing the models in a real environment through a camera, and interacting with the models by virtual keys.

 

 

Gl. izbornik


Naslovnica

Uvod

Implementacija

Zakljucak

Sažetak rada

Preuzimanje

.Kontakt


www.fer.hr
 

Petar Ducic, 2010/11