Kinematicki model u okruženju proširene stvarnosti na ugradenom sustavu

Diplomski rad
Petar Ducic Ak. god 2010/2011
Mentor: prof.dr.sc. Željka Mihajlovic

 
   

Uvod

Mobiteli su u današnje vrijeme postali svakodnevica. Ubrzanim razvojem tehnologije, ti isti mobiteli su postali prava prijenosna racunala koja ostvaruju procesorsku snagu i preko 1GHz. S druge strane imamo racunalnu grafiku kao jedan od imperativa u prikazu podataka. Gotovo svaki popularniji mobilni uredaj omogucuje trodimenzionalni prikaz virtualnih modela. Takoder, kamera na mobitelima postala je nezaobilazni dodatak.

Navedene pojave u globalnim kretanjima na tržištu mobilnih uredaja i popratne tehnologije dovele su do omogucavanja proširene stvarnosti na ugradenim sustavima poput mobitela.

Proširena stvarnost prisutna je na racunalima od 90-ih godina 20. stoljeca. Koliko god to atraktivna tehnologija bila, nikad nije doživjela široku komercijalnu upotrebu upravo zbog robusnosti racunala. Medutim, prethodno spomenutim procvatom mobilnih uredaja, te razvojem mobilnih platformi, omogucen je razvoj aplikacija baziranih na proširenoj stvarnosti programerima diljem svijeta. Kroz proteklih godinu dana razvijeno je par programskih radnih okvira (eng. framework) – kvalitetnih podloga za razvoj navedenih aplikacija. Takoder, prisutne su novcane nagrade za inovativne aplikacije.

Cilj ovog diplomskog rada je upravo prouciti spomenute programske okvire, te na osnovu primjera omoguciti razvoj slicnih aplikacija. Proucavat ce se sama teorijska podloga proširene stvarnosti, mogucnosti definiranja okoline bez upotrebe markera, Android mobilna platforma, mogucnosti razvoja aplikacija temeljenih na proširenoj stvarnosti, dostupni framevorci, te sama implementacija jednostavnih primjera.

 

 

Gl. izbornik


Naslovnica

Uvod

Implementacija

Zakljucak

Sažetak rada

Preuzimanje

.Kontakt


www.fer.hr
 

Petar Ducic, 2010/11