Kinematicki model u okruženju proširene stvarnosti na ugradenom sustavu

Diplomski rad
Petar Ducic Ak. god 2010/2011
Mentor: prof.dr.sc. Željka Mihajlovic

 
   

Kontakti

prof. dr. sc. Željka Mihajlovic: 
zeljka.mihajlovic@fer.hr

Sveucilište u Zagrebu 
Fakultet elektrotehnike i racunarstva

Petar Dučić :
petar.ducic@gmail.com

 

 

Gl. izbornik


Naslovnica

Uvod

Implementacija

Zakljucak

Sažetak rada

Preuzimanje

.Kontakt


www.fer.hr
 

Petar Ducic, 2010/11