Postupci prikaza velike količine podataka GIS sustava

Računalna grafika | ZEMRIS | FER
Početna stranica | Uvod | SCADA i GIS | Kartogrami
Redukcijski algoritam | CartoDraw alogritam
Primjer broj 1 | Primjer broj 2 | Primjer broj 3
Zaključak | Sažetak | Abstract
Diplomski rad u DocX obliku | Diplomski rad u PDF obliku | Web aplikacija i izvorni kod

Početna stranica

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 1690

POSTUPCI PRIKAZA VELIKE KOLIČINE
PROSTORNIH PODATAKA GIS SUSTAVA

Hrvoje Keserica

Zagreb, listopad 2007.

Računalna grafika | ZEMRIS | FER | ©2007 Hrvoje Keserica