SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 1763
INTERAKTIVNI POSTUPCI NAD OKTALNOM STRUKTUROM GRAFIČKIH PODATAKA
Davor Čaktaš

Zagreb, listopad 2008.