MULTICLOD: Detekcija objekata više razreda

Računalni vid za pametna vozila i sigurnije ceste

Projekt MULTICLOD razmatra lokalizaciju objekata u stereoskopskim i monokularnim video snimkama prometnih okruženja. Naš cilj je razviti pristupe za učenje lokalizacijskih modela koji su prikladni za višerazredne primjene i podržavaju slabo nadzirano učenje. Posebno su nam zanimljivi lokalizacijski pristupi temeljeni na reprezentacijama slike dobivenima kombiniranjem klasifikacijskih i rekonstrukcijskih metoda. Pokazat ćemo primjene razvijenih modela u područjima pametnih vozila i inteligentnih transportnih sustava.

MULTICLOD

Ciljevi istraživanja

Proučavamo kalibriranu stereoskopiju kao pristupačnu i moćnu osjetilnu tehnologiju koja pokazuje jasan potencijal masovne proizvodnje u prometnim i transportnim primjenama. Razmatramo fundamentalni problem istovremenog pronalaženja objekata višestrukih razreda. Problemu pristupamo kombiniranjem indicija izgleda i strukture objekata.

Posebno su nam zanimljive klasifikacijske metode koje mogu biti primijenjene na razinama dijelova slike (detekcija u pomičnom oknu) i slikovnih elemenata (semantička segmentacija). Proces prikupljanja uzoraka za učenje kod takvih je metoda iznimno važan za postizanje vrhunske performanse. Stoga ćemo pažljivo proučiti prilike da opustimo zahtjeve za nadziranjem učenja i nastojati predložiti nove slabo nadzirane modele. Također ćemo proučavati i rekonstrukcijske modele na razini slikovnog okna (estimacija strukture i kretanja) te na razini slikovnih elemenata (gusta rekonstrukcija).

U istraživanjima ćemo koristiti sljedeće metode računalnog vida:
  • generativne modele za reprezentaciju slike
  • lokalizacijske modele temeljene na rasporedu dijelova objekata i modele koji dozvoljavaju slabo nadzirano učenje
  • regularizatore koji favoriziraju modele rijetke po grupama
  • stabla odluke i slučajne distribucijske šume
  • duboke neuronske mreže
  • estimaciju vlastitog gibanja i gustu stereoskopsku rekonstrukciju.
results

Vremenski okvir

Početak: 1. listopada 2014.

Trajanje: 36 mjeseci

Financiranje

Budžet projekta iznosi 704 766,91 kn, što uključuje jednu postdoktorsku plaću tijekom trajanja projekta.

Projekt u potpunosti financira Hrvatska zaklada za znanost prema ugovoru I-2433-2014.