FER
 Računalna grafika (diplomski studij)
 Nositelj predmeta: Željka Mihajlović
ZEMRIS  >  RANastavni materijal           raLaboratorijske vježbe       Predavanja:

Uvod
  1. Definiranje objekata, putanja i pokreta
  2. Uzorkovanje objekata, putanja i pokreta
  3. Strukture podataka
  4. Unaprijedna i inverzna kinematika,
  5. Dinamika
  6. Detekcija sudara
  7. Prikaz detalja površine (RenderMonkey kod)
  8. Deformirajući objekti
  9. Vizualizacija
  10. Miješana stvarnost
predavanja na drugim sveučilištima

Studentski projekti

Studentski projekti (Diplomski studij)

Magisterij (Diplomski studij)


Modeliranje objekata:

Blender:

http://www.blender.org/
http://www.blendernation.com/tutorials/