Preuzimanja

Ovdje možete preuzeti dokumente vezane za ovaj diplomski rad:
Diplomski rad br. 444 Kristijan Šimunić - Interaktivni inverzni kinematički model (PDF - 953KB)
Modeli (Blender) (RAR - 822KB)
Modeli (OGRE) (RAR - 1118KB)
Izvorni kod aplikacije (RAR - 65KB)
Aplikacija (RAR - 3444KB)