SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

 

 

 

 

DIPLOMSKI RAD br. 1675


ANIMACIJA MEĐUDJELOVANJA KRUTIH TIJELA I FLUIDA


Milan Vukušić

 

 

 

 

 

 

Zagreb, rujan 2007.


Milan Vukušić, Rujan 2007.
RAČUNALNA GRAFIKA    ::    ZEMRIS    ::    FER