SADRŽAJ

Uvod

Specifikacija proizvoda

Računalni model

Algoritmi i izračuni

Usporedba

Zaključak

Sažetak - Abstract

Verzija za ispis

 

    Naprijed

Uvod

U današnjem svijetu vlada ekspanzija video uradaka kao što su filmovi, televizijske serije, emisije, vijesti i reklame. To se, između ostalog, odražava i na rastući trend tehničke kvalitete tih materijala.
Zato se prilikom izrade većine video snimaka, koriste tehnička pomagala kako bi se postigli oku što ugodniji i pravilniji kadrovi, a jedno od takvih pomagala je i dizalica za video kameru.
Najčešća uporaba tog pomagala je podizanje kamere i odmicanje od objekta snimanja, što je i čest način završavanja filmova.
Prilikom podizanja kamere, mijenja se njen položaj u prostoru, pa ju je često potrebno stalno okretati prema objektu snimanja. U ovom radu opisati ćemo izvedbu elektroničkog uređaja koji automatizira takvo okretanje kamere potrebno da bi se objekt stalno očuvao u centru kadra.