MASTIF

Kartiranje i verifikacija prometne signalizacije

Uvod

Ovaj projekt razmatra korištenje i održavanje geoinformacijskih sustava za pohranjivanje elemenata prometne infrastrukture. Glavna motivacija za razvoj takvih sustava je pružanje izravnog i iscrpnog uvida u propisano stanje prometnice, u cilju olakšavanja različitih vrsta sigurnosnih inspekcija javne cestovne mreže. Najvažniji cilj sigurnosnih cestovnih inspekcija vezan je uz verifikaciju ispravnosti prometne signalizacije. Inspekcije su smišljene na način da utvrde anomalije poput razbijenog, izblijedjelog, zakrivenog ili ukradenog znaka, odnosno izbrisane ili krivo iscrtane oznake na kolniku. Danas ovaj zadatak tipično obavljaju eksperti koji provode vizualnu inspekciju georeferenciranog video zapisa, te ga uspoređuju s referentnim stanjem u odgovarajućem dijelu geoinformacijske karte.

MASTIF

Ciljevi istraživanja

Glavni cilj ovog projekta bio je pojednostavniti i ubrzati procedure na kojima se temelje sigurnosne inspekcije cesta. Cilj smo pokušali ostvariti istraživanjem mogućnosti popuštanja zahtjeva za obučenim ljudskim ekspertima. Posebno smo htjeli saznati može li se računalnim vidom ostvariti pouzdano pronalaženje i raspoznavanje različitih vrsta prometnih znakova i oznaka na kolniku. Očito je da bi ovakva mogućnost znantno smanjila troškove verificiranja prometnica za koje već imamo odgovarajuće geoinformacijske karte prometne signalizacije. Međutim, valja primijetiti da bi takva mogućnost također bila interesantna i pri kartiranju novih prometnica odnosno pri stvaranju novih geoinformacijskih baza iz georeferenciranog videa.

Postignuti rezultati

Odgovori na naša pitanja pokazala su se uglavnom pozitivnima. Većina našeg rada bila je vezana uz trokutne znakove upozorenja, kao najčešćeg nadrazreda prometnih znakova na hrvatskim državnim, županijskim i lokalnim cestama. Pokazali smo da je moguće postići performansu od 100% odziva (svi znakovi su pronađeni), skoro 100% preciznosti (vrlo malo krivih detekcija) i skoro 100% točnog raspoznavanja. Ostali eksperimenti upućuju da bi se slični rezultati mogli postići i na ostalim vrstama prometnih znakova temeljenih na ideogramima, čim se prikupe prikladne količine odgovarajućih primjeraka za učenje. Konačno, postigli smo i solidne rezultate pri detekciji i očitanju obojenih putokaza.

Istraživanja na području oznaka na cestama također su polučila ohrabrujuće rezultate. Demonstrirali smo solidne rezultate pronalaženja i raspoznavanja središnje linije, zebri i pješačkih otoka. Također smo prikazali i mogućnost stvaranja ortogonalnih mozaika sveukupnog izgleda ceste.

Za detalje molimo pogledati rezultate te publikacije na engleskom i hrvatskom jeziku.

Sudionici

Pokroviteljstvo

Projekt zajednički financiraju Nacionalna zaklada za znanost, Institut prometa i veza i TU Graz.