SIMULACIJA SUDARA KRUTIH TIJELA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
ZAVRŠNI RAD br. 1092

SIMULACIJA SUDARA KRUTIH TIJELA

Igor Poljak

Zagreb, listopad 2008.